Įstaigos taryba

Darželio Šarkelė įstaigos taryba
Eil.Nr Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1 Vilma Frejerienė Auklėtoja Pirmininkė
2 Asta Ajauskienė Logopedė Sekretorė
3 Rasa Ivanauskienė Aukl. padėjėja Narė
4 Regina Vitonienė Dietistė Narė
5 Nijolė Grublienė Auklėtoja Narė
6 Jūratė Gadliauskienė Tėvų atstovas Narė
7  Egita Brazaitienė Tėvų atstovas  Narė
8 Eglė Budienė Tėvų atstovas Narys

Lopšelio- darželio priimamojo darbo laikas

Interesantai priimami kasdien 8.00 – 17.00

Pateikimo data: 2018-12-03