Teisės aktai

Vaikų lopšelio- darželio „Šarkelė“ veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai

REGLAMENTAS_VAIKO_GEROVES_KOMISIJA

MOKYKLINE_BRANDA

Kauno vaikų lopšelio- darželio „Šarkelė“ nuostatai.
Kauno vaikų lopšelio- darželio „Šarkelė“ 2004-2012m.strateginis planas.
Kauno vaikų lopšelio- darželio „Šarkelė“ vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Kauno vaikų lopšelio- darželio „Šarkelė“ veiklos programa.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. www.smm.lt
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

PATYCIU_TVARKOS_APRASAS

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Nuoroda: Švietimo ir mokslo ministerija > Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003).
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (2003).
  3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa.

image001

 

INFORMACIJA

LR švietimo ir mokslo ministerijos apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo planus, taip pat priešmokyklinio ugdymo tvarkos atnaujinimą su rekomendacijos pradinio ugdymo mokytojui forma.

PU ankstinimas-1

PU ankstinimas-2

PU-rekomendacijos-forma-SMM

PUTA isakymas 2018-01-29

Etikos kodeksas

 

BEVIELIO_INTERNETO_PRIEIGOS_NAUDOJIMO_SALYGOS

INFORMACINIU_IR_KOMUNIKACINIU_TECHNOLOGIJU_NAUDOJIMO_BEI_DARBUOTOJU_STEBESENOS_IR_KONTROLES_DARBO_VIETOJE_TVARKA

INFORMACINIU_ IR_KOMUNIKACINIU_TECHNOLOGIJU_NAUDOJIMO_BEI_DARBUOTOJU_STEBESENOS_IR_KONTROLES_DARBO_VIETOJE_TVARKA

ASMENS_DUOMENU_TVARKYMO TAISYKLES

PRIVATUMO_POLITIKA

VAIKU_ASMENS_DUOMENU_TVARKYMO_TAISYKLES

VAIZDO_DUOMENU_TVARKYMO_TAISYKLES

Pateikimo data: 2019-02-04