Veikla

Šioje skiltyje galite susipažinti su:

 • Viešųjų pirkimų taisyklėmis;
 • Lopšelio- darželio nuostatais;
 • Mėnesio planu;
 • Darbuotojų atlyginimais;
 • Vaiko gerovės komisija;
 • Metiniu balansu;
 • Sveikatą stiprinančia mokykla;
 • Strateginiu planu;
 • Metiniu pirkimų planu;
 • Veiklos turiniu;
 • Vykdomomis programomis.

 

 

 

Pateikimo data: 2018-11-26