Paslaugos ir DUK

Mūsų įstaigoje paslaugos teikiamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikams (3- 5 m.) (suaugusiems paslaugos neteikiamos).

 

Vaikų priėmimo į darželį tvarka:

Vaikų priėmimas vykdomas remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimu Nr. T-269

“Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas” .

Vaikų priėmimą įstaigoje vykdo raštvedė Alma Šliorienė.

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami trečiadieniais 8.00- 16.30 val.

Vaiko registravimui reikalinga turėti vaiko gimimo liudijimą.

Telefonas pasiteiravimui: 8- 37 377606

Elektroninis paštas: sarkele@parabole.lt

 

Šioje skiltyje galite peržiūrėti arba užduoti Jums rūpimus klausimus.

Daug naudingos informacijos ras tiek pedagogai, tiek tėveliai 

 

 

Jūsų vaikui   5-eri!  Jūs norite, kad vaikas lankytų priešmokyklinio ugdymo grupę?

Jūsų vaikui  6 –eri!  Jūs norite leisti į mokyklą. Ką daryti?

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas tvarka:

Tėvai, pageidaujantys įvertinti  Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui nuo sausio 1d. iki kovo 31d. pateikia šiuos dokumentus:

·         prašymą ( pildomas PPT);

·         Vaiko gimimo liudijimo kopiją;

·         Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo rekomendaciją ( Ją parengia jūsų vaiką ugdantis pedagogas).

Plačiau:    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2016m. rugsėjo 1d. „ Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“.

Pateikimo data: 2017-01-24