Naujienos

2018- 09- 01

Nuo 2018- 09- 01 atidaroma papildoma 1 lopšelio amžiaus grupė. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai bus integruojami į bendrojo lavinimo grupes.

2 PROCENTAI

2_procentai

„Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“

2018-01-02 iki 2018-02-01 Visoms grupėms Darželis iškovojo respublikinio projekto „Futboliukas. Kiškis Hansas žaidžia futbolą“ teisę dalyvauti šiame konkurse.Todėl visą mėnesį vyksta renginiai: Vaikai mokomi žaisti futbolą. Tėvai kartu su vaikais dalyvauja futbolo kamuolio gaminimo iš antrinių žaliavų konkurse. Pedagogai aktyviai [...]

„Pozityvi tėvystė“

2017/2018 m.m. Visoms grupėms Dalyvavimas „Sistemingo efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimo programoje „Pozityvi tėvystė“. Užsiregistravę iš anksto tėveliai. Kursus veda darželio psichologė Jūratė Mikolaitienė. Lopšelio – darželio „Šarkelė“ salė