Tėvams

2019 gegužės 13- 17 dienomis lopšelyje- darželyje vyks atvirų durų dienos.

Atvirų durų savaitė Kauno švietimo įstaigose „Darželiai kviečia“

 

Gegužės 13–17 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“.

Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje „Švietimas“.

 

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas: visi šešiamečiai privalo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Todėl raginame 2013 metais gimusių kauniečių tėvus (globėjus) iki gegužės pabaigos pateikti prašymus švietimo įstaigoms, turinčioms priešmokyklines grupes. Tokios grupės veikia visose Kauno ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose-darželiuose, taip pat mokyklose-daugiafunkciuose centruose ir kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose. Kadangi priešmokyklinį ugdymą remia valstybė, ugdymas šiose grupėse yra nemokamas.

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 

Nuo 2018- 09- 01 atidaroma papildoma 1 lopšelio amžiaus grupė. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai bus integruojami į bendrojo lavinimo grupes.

Gerbiamieji tėveliai,

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atlieka tyrimą, skirtą įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi įpročius, ir vykdo apklausą. Anketa yra anoniminė, visi tyrimo rezultatai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams sudaryti. Užpildydami anketą prisidėsite prie efektyvaus visuomenės sveikatos priežiūros planavimo ugdymo įstaigose. Dėkojame Jums už Jūsų nuoširdžius atsakymus bei bendradarbiavimą.

Nuoroda į anketą: https://www.surveylegend.com/s/kwb

70_budu_tevams (1)

„Gerb. Tėveliai,

Noriu informuoti, kad šiomis dienomis Kauno mieste bei visoje Lietuvoje smarkiai išaugo sergamumas gripu bei kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, todėl pastebėjus, kad Jūsų vaikas karščiuoja, skundžiasi galvos skausmu ar kitais gripui būdingais požymiais, kreipkitės į šeimos gydytoją dėl tolimesnio gydymo ir neleiskite vaiko į ugdymo įstaigą, kol nepasveiks.

Siunčiu nuorodą į informaciją, kurios dėka galite įvertinti Jūsų vaiko ligos simptomus būdingus gripui ar peršalimui:

A3_gripo plakatas

 

RASTAS_DEL_KEICIAMO_BRANDUMO_MOKYKLAI_VERTINIMO

STEP

VAIKŲ DARŽELIO VADOVĖ INGRIDA JASIONIENĖ: „VAIKAI – KAIP GĖLĖS, REIKIA NETRUKDYTI JIEMS AUGTI“ VIGAILĖ KARPAVIČIŪTĖ

Nuo 2017- 09- 01 atidaromos 2 lopšelio amžiaus grupės.

 

 kauno_v_d_sarkele-1 kauno_v_d_sarkele-2 kauno_v_d_sarkele-3 kauno_v_d_sarkele-4 kauno_v_d_sarkele-5 kauno_v_d_sarkele-6 kauno_v_d_sarkele-7 kauno_v_d_sarkele-8 kauno_v_d_sarkele-9 kauno_v_d_sarkele10

 

Lopšelis- darželis bendradarbiauja su Lietuvos Zoologijos sodu, todėl mokslo metuose kelis kartus (rudenį ir pavasarį) organizuojamos išvykos su tėvais.

Lopšelis- darželis taip pat bendradarbiauja su: 

  • Kauno valstybiniu lėlių teatru;
  • Saugaus eismo mokyklėle;
  • Kauno priešgaisrine tarnyba;
  • Stomatologijos klinika NEODENTA;
  • Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
  • Kauno 1-ąja muzikos mokykla;
  • Kauno Juozo Grušo meno vidurine mokykla;
  • Kauno „Ryto“ pradine mokykla.

 Informacija apie laisvas vietas Kauno darželiuose.

Eilė į pageidaujamą ugdymo įstaigą.

Vykdant 2016 m. vasario 15 d. Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr 35- 80 „Dėl Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 35- 505 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015- 2016 mokslo metais“ pakeitimo“ pakeitimo.

Naudingos nuorodos

Darzeliai_kviecia

Vartotoju pasitenkinimo viesosiomis paslaugomis tyrimo rezultatai

Vadovaudamasi Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35- 380 „Dėl vietų skaičiaus Kauno m. savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016- 2017 m. m.“ ir papildytu punktu 2016-0902 įsakymu Nr. 35- 449. Skelbiame laisvų vietų skaičių specialiojo ugdymo grupėse: 3- 5 metų amžiaus. Galime priimti dar 5 vaikus į specialiojo ugdymo grupes, kuriems nustatytas žymus arba vidutinis kalbos neišsivystymas.

 

Ugdymo(si) aplinkos

Į vaiką orientuoto ugdymo filosofija teigia, jog vaikas geriausiai ugdosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimosi būdą, o tam reikia  gerai apgalvotos ir paruoštos aplinkos, kuri skatintų veikti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikas galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir funkcionalios priemonės logiškai grupuojami atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Ugdomoji aplinka turi tenkinti kintančius vaiko poreikius ir skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir saviraišką.

Lopšelio- darželio grupių  erdvė suskirstyta į  aštuonis veiklos centrus: dailei, kalbai ir literatūrai, statybiniams žaidimams, maisto gaminimui, matematikai  ir konstravimui, gamtotyrai,  vaidmeniniams žaidimams, žaidimams su smėliu ir vandeniu, judesių lavinimui.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir priemonės logiškai grupuojami, parenkant  patvarius, higieniškus, funkcionalius. Užrašai, vaikų darbeliai kabinami vaiko akių lygyje. Priemonės , žaislai ir žaidimai  turi atliepti vaikų amžių, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, tenka atsižvelgti į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis, tomis priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

MITYBA

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

isakymas_del_valgiarasciu

VALGIARAŠTIS_2018

IKIMOK_IR_PRIESMOK_UGDYMO_PROGRAMU_VYKDYMO_BENDRIEJI_SVEIKATOS_SAUGOS_REIKALAVIMAI

 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

BENDRIEJI_SVEIKATOS_SAUGOS_REIKALAVIMAI

 

2018_m_spec_lėšų_I_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų II_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų_III_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų_IV_ketvirtis

 

Pateikimo data: 2019-05-10