Sveikatą stiprinanti mokykla

 

SVEIKATOS PROGRAMOS ASPEKTAI

SVEIKATOS_STIPRINIMO_IR_SAUGOJIMO_PROGRAMA_2018-2022

Kas yra sveikatą stiprinantis lopšelis- darželis?
Tai lopšelis- darželis, kurio visa bendruomenė, pasitelkdama socialinius partnerius, siekia stiprinti vaikų fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
Darželyje sveikatos temos integruotos į visą ugdomąjį procesą.
Mes norime:
·         Kad mūsų vaikai būtų sveiki ir laimingi;
·         Kad vaikai turėtų žinių apie sveikatą ir įgūdžių jos saugojimui;
·         Kad vaikas ugdytųsi sveikatai palankioje aplinkoje;
·         Kad vaikas jaustųsi saugus.
Mūsų lopšelyje- darželyje vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal patirtinę sveikatos stiprinimo programą.
Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos sritis:
·         Fizinį aktyvumą
·         Sveiką mitybą;
·         Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją;
·         Nelaimingų atsitikimų, traumų prevenciją;
·         Patyčių prevenciją;
·         Rengimo šeimai, lytiškumo šeimai ugdymą;
·         Užkrečiamų ligų prevenciją;
·         Vartojimo kultūros ugdymą.
Sveikatą stiprinančio lopšelio- darželio bendruomenės noriai dalyvauja bendruose projektuose, konkursuose, mokymuose, konferencijose, aktyviai dalinasi įgyta patirtimi.
Apie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Lietuvoje tėveliai gali pasiskaityti interneto svetainėje: www.smlpc.lt
Kauno vaikų lopšelis- darželis „Šarkelė“ priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, 2017m lapkričio mėn pratęstas „Sveikos mokyklos statusas 5 metams (iki 2022 metų).
Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija 2011 m. lapkričio 29 dieną priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą 5-iems metams (2011. 11. 29, Protokolo Nr. KP-03).

 

AUGU_SVEIKAS_IR_SMALSUS_UZDUOCIU_KNYGELE  💡 

Pateikimo data: 2018-12-03