Prioritetinės veiklos kryptys

 • Ugdymo kokybės gerinimas, kuriant aplinką, atitinkančią individualius vaiko poreikius.
 • Vaikų kalbos sutrikimų šalinimas, teikiant kvalifikuotą specialistų pagalbą.
 • Darbo su šeima kokybės gerinimas, telkiant tėvus į bendrą įstaigos komandą.
 • Pedagogų kompetencijų efektyviai reaguoti į aplinkos pokyčius vystymas.
 • Efektyvios organizacinės kultūros, orientuotos į psichologiškai saugią aplinką kūrimas.

 

 

Uždaviniai

 1. Kurti jaukią, funkcionalią ugdomąją aplinką.
 2. Suteikti galimybę kiekvienam vaikui vystytis pagal savo raidos tempą, individualizuoti ugdymą.
 3. Sudaryti sąlygas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui.
 4. Sudaryti sąlygas ugdytiniams pasiekti gebėjimų, reikalingų mokymuisi mokykloje.
 5. Siekti aktyvaus tėvų dalyvavimo ugdymo procese.
 6. Laiduoti ugdymo šeimoje ir ugdymo įstaigoje perimamumą.
 7. Organizuoti švietėjišką darbą šeimai.
 8. Skatinti bendruomenės narių profesinį augimą.
 9. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, iniciatyvumą.