Darželio Šarkelė specialistai
Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, Specialybė Darbo laikas
1 Emilija Košelevienė Logopedas, Specialiojo ugdymokomisijos sekretorius Aukštasis ŠU 2004m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 7.30-13.30
II –  7.30-13.30; 14.00-18.00
III – 7.30-16.00
IV – 7.30-13.00
V – 7.30-13.30; 14.00-18-00
2 Asta Ajauskienė Logopedas, Specialiojo ugdymokomisijos narys Aukštasis ŠU 2005m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 7.30-18.00
II –  7.30-11.30
III – 7.30-18.00
IV – 7.30-11.30
V – 7.30-18.00
3 Aldona Šaulienė Specialusis pedagogas Aukštasis ŠU 2004m., Logopedas, Specialusis pedagogas I-V- 15.00-18.12
4 Dovydas Petraitis Meninio ugdymo mokytojas Aukštasis sporto magistras 2020 m. I–V – 8.00-13.12
5  Greta Jociuvienė Meninio ugdymo mokytoja   Aukštasis, Muzikos akademija I-V – 8.00-12.48
6 Jūratė Mikolaitienė Psichologas Aukštasis magistras 2014 m. I, III, IV- 10.00- 12.20

II – 14.30 – 17.00

7 Dovilė Kovalenkinienė soc. pedagogas  Aukštasis, Edukologijos magistras I – V 16.00 – 18.00 val.