Vaikų, kurie pradės lankyti lopšelį-darželį “Šarkelė” nuo rugsėjo 1d. tėvelių dėmesiui!

Prašome Jūsų iki birželio 1d., atvykus pas direktorę, pasirašyti sutartis ( turėti gimimo liudijimą). Laukiame Jūsų kasdien nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

                                                                          Direktorė

 

Tvarka nuo 2020- 09- 01 

2019 gegužės 13- 17 dienomis lopšelyje- darželyje vyks atvirų durų dienos.

 

Atvirų durų savaitė Kauno švietimo įstaigose „Darželiai kviečia“

Gegužės 13–17 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“.

 

Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje „Švietimas“.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas: visi šešiamečiai privalo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Todėl raginame 2013 metais gimusių kauniečių tėvus (globėjus) iki gegužės pabaigos pateikti prašymus švietimo įstaigoms, turinčioms priešmokyklines grupes. Tokios grupės veikia visose Kauno ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose-darželiuose, taip pat mokyklose-daugiafunkciuose centruose ir kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose. Kadangi priešmokyklinį ugdymą remia valstybė, ugdymas šiose grupėse yra nemokamas.

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius


2019- I Ketvirtis spec.lėšos

2019- II Ketvirtis spec.lėšos

2019-III Ketvirtis spec.lėšos

2019-IV Ketvirtis spec.lėšos

 

Nuo 2018-09-01 atidaroma papildoma 1 lopšelio amžiaus grupė. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai bus integruojami į bendrojo lavinimo grupes.

 


 

Gerbiamieji tėveliai,

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atlieka tyrimą, skirtą įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi įpročius, ir vykdo apklausą. Anketa yra anoniminė, visi tyrimo rezultatai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams sudaryti. Užpildydami anketą prisidėsite prie efektyvaus visuomenės sveikatos priežiūros planavimo ugdymo įstaigose. Dėkojame Jums už Jūsų nuoširdžius atsakymus bei bendradarbiavimą.

Nuoroda į anketą: https://www.surveylegend.com/s/kwb

70_budu_tevams (1)

 


„Gerb. Tėveliai,

Noriu informuoti, kad šiomis dienomis Kauno mieste bei visoje Lietuvoje smarkiai išaugo sergamumas gripu bei kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, todėl pastebėjus, kad Jūsų vaikas karščiuoja, skundžiasi galvos skausmu ar kitais gripui būdingais požymiais, kreipkitės į šeimos gydytoją dėl tolimesnio gydymo ir neleiskite vaiko į ugdymo įstaigą, kol nepasveiks.

Siunčiu nuorodą į informaciją, kurios dėka galite įvertinti Jūsų vaiko ligos simptomus būdingus gripui ar peršalimui:

A3_gripo plakatas


RASTAS_DEL_KEICIAMO_BRANDUMO_MOKYKLAI_VERTINIMO

STEP

VAIKŲ DARŽELIO VADOVĖ INGRIDA JASIONIENĖ: „VAIKAI – KAIP GĖLĖS, REIKIA NETRUKDYTI JIEMS AUGTI“ VIGAILĖ KARPAVIČIŪTĖ

 


 

Nuo 2017 – 09 – 01 atidaromos 2 lopšelio amžiaus grupės.


Lopšelis- darželis bendradarbiauja su Lietuvos Zoologijos sodu, todėl mokslo metuose kelis kartus (rudenį ir pavasarį) organizuojamos išvykos su tėvais.

Lopšelis- darželis taip pat bendradarbiauja su:

  • Kauno valstybiniu lėlių teatru;
  • Saugaus eismo mokyklėle;
  • Kauno priešgaisrine tarnyba;
  • Stomatologijos klinika NEODENTA;
  • Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
  • Kauno 1-ąja muzikos mokykla;
  • Kauno Juozo Grušo meno vidurine mokykla;
  • Kauno „Ryto“ pradine mokykla.

 


Ugdymo(si) aplinkos

Į vaiką orientuoto ugdymo filosofija teigia, jog vaikas geriausiai ugdosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimosi būdą, o tam reikia  gerai apgalvotos ir paruoštos aplinkos, kuri skatintų veikti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikas galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir funkcionalios priemonės logiškai grupuojami atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Ugdomoji aplinka turi tenkinti kintančius vaiko poreikius ir skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir saviraišką.

Lopšelio- darželio grupių  erdvė suskirstyta į  aštuonis veiklos centrus: dailei, kalbai ir literatūrai, statybiniams žaidimams, maisto gaminimui, matematikai  ir konstravimui, gamtotyrai,  vaidmeniniams žaidimams, žaidimams su smėliu ir vandeniu, judesių lavinimui.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir priemonės logiškai grupuojami, parenkant  patvarius, higieniškus, funkcionalius. Užrašai, vaikų darbeliai kabinami vaiko akių lygyje. Priemonės , žaislai ir žaidimai  turi atliepti vaikų amžių, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, tenka atsižvelgti į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis, tomis priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką.