Darželio Šarkelė specialistai
Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas, Specialybė Darbo laikas
1 Emilija Košelevienė Logopedas, Specialiojo ugdymokomisijos sekretorius Aukštasis ŠU 2004m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 7.30-13.30
II –  7.30-13.30; 14.00-18.00
III – 7.30-16.00
IV – 7.30-13.00
V – 7.30-13.30; 14.00-18-00
2 Asta Ajauskienė Logopedas, Specialiojo ugdymokomisijos narys Aukštasis ŠU 2005m, Logopedas, Specialusis pedagogas I – 7.30-18.00
II –  7.30-11.30
III – 7.30-18.00
IV – 7.30-11.30
V – 7.30-18.00
3 Aldona Šaulienė Specialusis pedagogas
4 Dana Makauskienė Kūno kultūros pedagogė, Krepšinio būrelio trenerė Auštasis KKI 1980m, Treneris I–V – 8.00-12.48
5  Greta Jociuvienė Muzikos pedagogė   Aukštasis, Muzikos akademija I-V – 8.00-12.48
6 Jūratė Mikolaitienė Psichologas I, II, III, V- 15.30- 18.00
7 Dovilė Kovalenkinienė soc. pedagogas  Aukštasis, Edukologijos magistras I – V 16.00 – 18.00 val.