ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

isakymas_del_valgiarasciu

VALGIARAŠTIS_2018

IKIMOK_IR_PRIESMOK_UGDYMO_PROGRAMU_VYKDYMO_BENDRIEJI_SVEIKATOS_SAUGOS_REIKALAVIMAI

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

BENDRIEJI_SVEIKATOS_SAUGOS_REIKALAVIMAI

2018_m_spec_lėšų_I_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų II_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų_III_ketvirtis

2018_m_spec_lėšų_IV_ketvirtis