Darbo taryba

  • Jurgita Smitrienė
  • Vilma Frejerienė
  • Laima Juočienė

 

Darželio Šarkelė įstaigos taryba

 
Eil.Nr Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1 Vilma Frejerienė Auklėtoja Pirmininkė
2 Asta Ajauskienė Logopedė Sekretorė
3 Rasa Ivanauskienė Aukl. padėjėja Narė
4 Regina Vitonienė Dietistė Narė
5 Nijolė Grublienė Auklėtoja Narė
6 Jūratė Gadliauskienė Tėvų atstovas Narė
7  Egita Brazaitienė Tėvų atstovas Narė
8 Eglė Budienė Tėvų atstovas Narė