Laimingi vaikai - laimingi ir mes!

 

 

Mūsų tikslas puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę, šeimą, socializacijos sėkmę, kurti ir sudaryti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, tautinius bei socialinius pažintinius procesus.

 

 

Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Aktualu
Aktualu

admin

Spalio 30 d. “Žvirbliukų” grupės ugdytinių grupelė dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų instrumentinės muzikos festivalyje “Pagrokim”.

 

Visi priešmokyklinukai ir jų šeimos nariai (tėveliai, seneliai) kviečiami dalyvauti Advento vakaronėje gruodžio 5 d., 17.00 val.

Detalesnės informacijos kreiptis į grupės auklėtojas.

2019 10 18 “Gandriukų” ir “Zylutės” grupių vaikai vyko į A.Žitkevičiaus saugaus vaiko mokyklą,kur įtvirtino žinias apie saugų elgesį gatvėje ir atliko praktines užduotis.

2019 m.lapkričio mėn.4 d.darželyje organizuota akcija ,,Sportuojantis koridorius”,kurioje dalyvavo 168 auklėtiniai,12 pedagogų ir 10 darželio bendruomenės narių.Sportiškai nusiteikę pasitinkame darželio 30 metų gimtadienį.

Spalio 21 d. “Dagiliukų” ir “Zylučių” grupių vaikai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų akcijoje “Obuolį valgai – sveikas augi”. Atsinešė daug obuolių, juos svėrė, lygino pagal dydį, spalvą, skaičiavo, kuri grupė daugiau obuolių pririnko. Vėliau kūrė iš obuolių gražias kompozicijas, o galiausiai, padirbėję, čia pat ir nusiplovę, visi gardžiai juos valgė.

Spalio 17 dieną “Gandriukų” grupė neišsigando lietingo oro ir keliavo į Kaišiadorių rajoną, Aleksandruvkos kaimą. Edukacinės valandėlės “Myliu kaimą” metu vaikai  sužinojo kokia ožiuko, arkliuko, triušio kūno sandara, koks gyvenimo būdas, jodinėjo ant arkliuko poni, klausėsi kaip plaka triušiuko širdelė ir smagiai vaišinosi arbata lietui lyjant. Išvyka skirta turizmo dienai paminėti.

Spalio 7- 11 dienomis vyko sveikatos savaitė “Daržovės- sveikatos šaltinis”. Sveikatos savaitę organizavo Lina Z. ir Laima J.

2019m. spalio mėn.10 d. vykome į Nacionalinę futbolo akademiją dalyvauti finalinėse darželinukų futbolo varžybose,kuriose dalyvavo 16 Kauno m.darželių komandos.

Šiais mokslo metais priešmokyklinėje grupėje ,,Žvirbliukai” tęsiamas Respublikinis projektas ,,Žaidimai moko”. Šio projekto tikslas, lavinti pažintinius gebėjimus.