Socialinis mokytojas:

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Darbo laikas
1. Nijolė Majerienė  Socialinė pedagogė (metodininkė) Filologijos, visuomenės sveikatos magistras II –  8.00 – 15.00 val.

IV – 12.00-16.00 val.

+370 377606

El.p. nijolemajeriene@gmail.com

Funkcijos:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių) vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).

Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.

Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.