2021-04-13 Kauno VMVT-planinis patikrinimas

Išvados: Tikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, savikontrolės sistema įdiegta pagal geros higienos praktikos teisykles viešojo matinimo įmonėms. Ir karantino rėžimo reikalavimai vykdomi.

2020-04-25 Kauno VMVT-planinis patikrinimas

Išvados: Esminių aktų teisės pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.