Įsakymas dėl Kauno l/d “Šarkelė” 2023-2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo  Peržiūrėti dokumentą

Darbo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas  Peržiūrėti dokumentą

“Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo  Peržiūrėti dokumentą