Darbo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas  Peržiūrėti dokumentą

“Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo  Peržiūrėti dokumentą

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PARENGTA ATMINTINĖ     Parsisiųsti PDF formatu

 

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ FORMA    Parsisiųsti PDF formatu