DARBO TARYBA

  • Greta Jociuvienė
  • Vilma Frejerienė
  • Laima Juočienė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠARKELĖ”  TARYBA

 
Eil.Nr Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1 Vilma Frejerienė Auklėtoja Pirmininkė
2 Asta Ajauskienė Logopedė Sekretorė
3 Rasa Ivanauskienė Aukl. padėjėja Narė
4 Sima Dovydėnienė Auklėtoja Narė
5 Ruslanas Mečionis Tėvų atstovas Narė
6 Sandra Valičkė Tėvų atstovas Narė
7 Tomas Malonė Tėvų atstovas Narė
8 Eglė Budienė Tėvų atstovas Narė

 


MOKYTOJŲ TARYBA, METODINĖ TARYBA  Peržiūrėti dokumentą


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Specialiąją pedagoginę pagalbą darželyje organizuoja vaiko gerovės komisija. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis- didinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi veiksmingumą.

Vaiko gerovės komisija pagalbos gavėjų sarašą, komisijos pirmininko suderintą su Pedagogine psichologine tarnyba, tvirtina darželio direktorius.

1. Aldona Šaulienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pirmininkė
2. Emilija Košelevienė Logopedė Sekretorė
3. Asta Ajauskienė Logopedė Narė
4. Jūratė Mikolaitienė Psichologė Narė
5. Eglė Kapustavičienė Mokytoja Narė

Pagrindinės vaiko gerovės funkcijos:

  • analizuoti teikiamos pedagoginės pagalbos vaikui veiksmingumą;
  • teikti siūlymus direktoriui dėl pagalbos ugdytiniui teikimo;
  • atlikti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį į vertinimą;
  • teikti rekomendacija pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymų.

 


ATESTACINĖ KOMISIJA

 

1. Ingrida Emilijana Jasionienė Direktorė Pirmininkė
2. Eglė Kapustavičienė Mokytoja Sekretorė
3. Ramunė Rimkutė Mokytoja Narė
4. Greta Jociuvienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
5. Rima Bulotaitė Mokytoja Narė
6. Virginija Ribašauskienė Mokytoja Narė
7. Laima Juočienė Mokytoja Narė