Ugdymo(si) aplinkos

Į vaiką orientuoto ugdymo filosofija teigia, jog vaikas geriausiai ugdosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimosi būdą, o tam reikia  gerai apgalvotos ir paruoštos aplinkos, kuri skatintų veikti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikas galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir funkcionalios priemonės logiškai grupuojami atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Ugdomoji aplinka turi tenkinti kintančius vaiko poreikius ir skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir saviraišką.

Lopšelio- darželio grupių  erdvė suskirstyta į  aštuonis veiklos centrus: dailei, kalbai ir literatūrai, statybiniams žaidimams, maisto gaminimui, matematikai  ir konstravimui, gamtotyrai,  vaidmeniniams žaidimams, žaidimams su smėliu ir vandeniu, judesių lavinimui.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir priemonės logiškai grupuojami, parenkant  patvarius, higieniškus, funkcionalius. Užrašai, vaikų darbeliai kabinami vaiko akių lygyje. Priemonės , žaislai ir žaidimai  turi atliepti vaikų amžių, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, tenka atsižvelgti į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis, tomis priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką.