Psichologės:

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Darbo grafikas Kontaktai
1. Jūratė Mikolaitienė Psichologė (III kategorija) Aukštasis magistras 2014 m. I- 8.00- 12.00 tel.nr. +370 68546460

El.p. juratemikolaitienepsicholog@gmail.com

2. Nijolė Kmitienė Psichologė Aukštasis magistras V – 8.00-12.00 val. El.p.

psichologe.nijole@gmail.com

Funkcijos:

  • Įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
  • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos švietimo pagalbos specialistais, administracija, kitų institucijų specialistais.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus(globėjus, rūpintojus) šių problemų turinčiais klausimais.
  • Rengia rekomendacijų tėvams ir mokytojams vaiko asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus.
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
  • Šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės pedagogikos klausimais.
  • Atlieka vaikų veiklos ir elgesio grupėje stebėseną.
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
  • Vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis