“ANČIUKŲ” GRUPĖ (2,3 metai)

“GERVELĖS” GRUPĖ (2,3 metai)

“VOLUNGĖLĖS” GRUPĖ  (2,3 metai)

“PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖ ( 3,4 metai)

“KREGŽDUČIŲ” GRUPĖ ( 3,4 metai)

“VYTURIUKŲ” GRUPĖ (4,5 metai)

“GENIUKŲ” GRUPĖ  (4,5 metai)

“GANDRIUKŲ” GRUPĖ (5,6 metai)

“ZYLUČIŲ” GRUPĖ (5,6metai)

“ŽVIRBLIUKŲ” GRUPĖ (6,7 metai)

“DAGILIUKŲ”GRUPĖ  (6,7 metai)

“PINGVINUKŲ” GRUPĖ  (6,7 metai)