Eil.Nr. Vardas, pavardė Pereigos Kvalifikacija, įgijimo data Išsilavinimas, specialybė El.paštas
1. Asta Ajauskienė Logopedė, specialioji pedagogė Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštasis, specialusis pedagogas ir logopedas  
2. Rasutė Ptašnikienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
3. Rima Bulotaitė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja  
4. Loreta Sadauskienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija Aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja  
5. Angelė Bruožienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
6. Iveta Valionienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
7. Rasa Dambrauskienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos  auklėtoja  
8. Laima Jarusevičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 1997 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
9. Greta Jociuvienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresniosios muzikos mokytojos profesinė kvalifikacija 2011 Aukštasis LMA, muzikos bakalauro ir mokytojo profesinė kvalifikacija  
10. Vilma Sobolienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2017 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, magistras  
11. Laima Steikūnienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo profesinė kvalifikacija 2016 Aukštasis, Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo specialybė  
12. Emilija Košelevienė Logopedė, specialioji pedagogė Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštasis, specialusis pedagogas ir logopedas  
13. Dovydas Petraitis Meninio ugdymo mokytojas Sporto pedagoginė kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštasis, bakalauro ir sporto magistras  
14. Virginija Ribašauskienė Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
15. Marytė Sodaitienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
16. Violeta Šauklienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
17. Lina Zakarevičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2018 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
18. Aldona Šaulienė Direktorės pavaduotoja ugdymui II vad.kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, specialioji pedagogė ir logopedė, magistras  
19. Ingrida Emilijana Jasionienė Direktorė II vad.kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, auklėtoja, edukologijos magistras  
20. Laima Juočienė Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
21. Sima Dovydėnienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  
22. Eglė Kapustavičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2020 Kauno kolegija  
23. Vilma Frejerienė Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2007 Aukštasis, sporto bakalauras LKKA, mokytoja, ugdymo mokslų magistras VDU  
24. Jūratė Stonienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštasis  
25. Ramunė Rimkutė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 2006 Aukštasis, Kauno kolegija