Eil.Nr. Vardas, pavardė Pereigos Kvalifikacija, įgijimo data Išsilavinimas, specialybė El.paštas
1. Asta Ajauskienė Logopedė, specialioji pedagogė Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštasis, specialusis pedagogas ir logopedas  
2. Rasutė Ptašnikienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
3. Rima Bulotaitė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, mokytoja  
4. Nijolė Grublienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija Aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
5. Angelė Bruožienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
6. Iveta Valionienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštesnysis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
7. Laima Juočienė Mokytoja (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija  
8. Laima Jarusevičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2021 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, mokytoja  
9. Greta Jociuvienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresniosios muzikos mokytojos profesinė kvalifikacija 2011 Aukštasis LMA, muzikos bakalauro ir mokytojo profesinė kvalifikacija muzika@sarkele.lt 
10. Vilma Sobolienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2017 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, magistras zvirbliukai@sarkele.lt 
11. Laima Steikūnienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo profesinė kvalifikacija 2016 Aukštasis, Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo mokytojo specialybė  
12. Emilija Košelevienė Logopedė, specialioji pedagogė Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija 2009 Aukštasis, specialusis pedagogas ir logopedas ŠU  
13. Dovydas Petraitis Meninio ugdymo mokytojas Sporto pedagoginė kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštasis, bakalauro ir sporto magistras

Lietuvos sporto universitetas

University of Split

 
14. Virginija Ribašauskienė Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
15. Miglė Stankevičiūtė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 1996 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
16. Ieva Alysaitė Mokytoja (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Mokosi  
17. Lina Zakarevičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2018 Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  
18. Aldona Šaulienė Direktorės pavaduotoja ugdymui II vad.kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė ir logopedė, magistras  
19. Ingrida Emilijana Jasionienė Direktorė II vad.kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja, mokytoja, edukologijos magistras  
20. Marija Beinarytė-Kisieliauskienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Muzikos mokytojos kvalifikacija 2012

ikimokyklinio ugdymo mokytojos kvalifikacija 2023

Aukštasis

VDU muzikos akademija, bakalauras, magistras, ikimokyklinio perkvalifikavimo studijos

 
21. Sima Dovydėnienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VDA menotyros bakalauras, dailės mokytojo profesinė kvalifikacija

 
22. Eglė Kapustavičienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija 2020 Kauno kolegija  
23. Giedrė Brazauskienė Mokytoja (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 2017 Kauno kolegija

Kauno J.Gruodžio konservatorija

 
24. Jūratė Stonienė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 2020 Aukštasis  
25. Ramunė Rimkutė Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 2006 Aukštasis, Kauno kolegija  
26. Miglė Stankevičiūtė Mokytoja (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 2022 Aukštesnysis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Aukštasis edukologijos magistras
27. Birutė Balsaitienė Mokytoja (ikimokyklinio  ugdymo) Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija Aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo
28. Vilma Frėjerienė Mokytoja (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
29. Miglė Brukštutė Mokytoja (ikimokyklinio  ugdymo)