Vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai

Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” nuostatai  Peržiūrėti dokumentą.
Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” vidaus darbo tvarkos taisyklės  Peržiūrėti dokumentą .

Kiti darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Kauno lopšelio-darželio “Šarkelė” ikimokyklinio ugdymo programos        www.smm.lt
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Nuoroda: Švietimo ir mokslo ministerija > Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003).
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (2003).
  3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa.

image001

 

INFORMACIJA

LR švietimo ir mokslo ministerijos apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo planus, taip pat priešmokyklinio ugdymo tvarkos atnaujinimą su rekomendacijos pradinio ugdymo mokytojui forma.

PU ankstinimas-1

PU ankstinimas-2

PU-rekomendacijos-forma-SMM

PUTA isakymas 2018-01-29

Etikos kodeksas