Vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai

Strateginis 2019-2021 metų

REGLAMENTAS_VAIKO_GEROVES_KOMISIJA

MOKYKLINE_BRANDA

Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” nuostatai.
Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” 2004-2012m.strateginis planas.
Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Kauno vaikų lopšelio- darželio “Šarkelė” veiklos programa.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. www.smm.lt
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

PATYCIU_TVARKOS_APRASAS

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

Nuoroda: Švietimo ir mokslo ministerija > Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003).
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (2003).
  3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa.

image001

 

INFORMACIJA

LR švietimo ir mokslo ministerijos apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo planus, taip pat priešmokyklinio ugdymo tvarkos atnaujinimą su rekomendacijos pradinio ugdymo mokytojui forma.

PU ankstinimas-1

PU ankstinimas-2

PU-rekomendacijos-forma-SMM

PUTA isakymas 2018-01-29

Etikos kodeksas