Dėl maitinimo įkainių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams    Peržiūrėti dokumentą

Apie atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydį   Peržiūrėti dokumentą