SAM patvirtintas maitinimo organizavimo aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/KmICqlRQGW

“Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu” ((patvirtintas 2023-07-18 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-357)
“DĖL VAIKŲ MATINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI

PATVIRTINTAS VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaikų maitinimo pokyčiai ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Jie įsigalios nuo 2022 m.

Rugsėjo 1-osios. Išsami informacija: bit.ly/maitinimo-ikainiai.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

SVEIKO MAISTO PIRAMIDĖ

“DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO