Į Kauno lopšelio-darželio “Šarkelė” komisijos narius vadovo pareigoms eiti, deleguojami šie asmenys:

  1. Jūratė Mikolaitienė – psichologė
  2. Sandra Vališkė – tėvų atstovas
  3. Eglė Budienė- tėvų atstovas

Komisijos narių atranka buvo vykdoma įstaigos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose.