Laimingi vaikai - laimingi ir mes!

 

 

Mūsų tikslas puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę, šeimą, socializacijos sėkmę, kurti ir sudaryti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, tautinius bei socialinius pažintinius procesus.

 

 

Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Aktualu
Aktualu

Džaugiamės, kad mūsų lopšelis-darželis ‘”Šarkelė” tapo ES projekto “Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui” dalimi. Įstaiga atitiko Kauno miesto savivaldybės projekto vertinimo kokybės kriterijus ir buvo atrinkta jame  dalyvauti. Tikimės sėkmingai įgyvendinti projekto  tikslus, kurie orientuoti į organizacijos plėtrą, inovacijų diegimą ir vaikų  pasiekimų  gerinimą.