Laimingi vaikai - laimingi ir mes!

 

 

Mūsų tikslas puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę, šeimą, socializacijos sėkmę, kurti ir sudaryti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, tautinius bei socialinius pažintinius procesus.

 

 

Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Steigėjas

Aktualu

Aktualu

Vasario 15 d. pleveno trispalvės, aidėjo džiugus vaikų klegesys, buvo pasakojama legenda apie kunigaikštį Kęstutį ir Birutę vaidilutę, skambėjo dainos, sukosi rateliai, veiduose neblėso šypsenos – tokia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje ,,Šarkelė“.

Vasario 09d. ,,Zylutės” gr. ugdytiniai vyko į Lietuvos aviacijos muziejų. Susipažino, apžiūrėjo lėktuvus sužinojo buvusią jų paskirtį. Lėktuvų dydį matavo apibrėžiami aplink, stodami į eilę. Vaikus labai sužavėjo lėktuvas kuris dalyvavo Baltijos kely, barstė gėles. O pats nuostabiausias dalykas, – buvo pasijusti lėktuvo pilotu, skristi… Ugdytiniai patyrė daug teigiamų emocijų įgijo žinių

“Dagiliuko” ir “Pingvinuko” grupių vaikai dalyvauja  Tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų muzikiniame projekte “DAINELĖ MANO GIMTINEI”, kurį organizuoja Panemunės lopšelis-darželis

“Žvirbliukų” grupės ugdytiniai Matas Knieža 6m. ir Titas Mocka 5m. drauge su mokytoja Vilma Soboliene dalyvavo Respublikiniame kūrybinių konstrukcijų konkurse- parodoj “Lego Lietuva”, kurį organizavo Šiaulių techninės kūrybos centras.

Mama Lina Sausio 25d. ,,Zylutės” gr. vaikučius ir jų mokytojas pakvietė į Šilainių Gaisrinę. Ugdytiniai apžiūrėjo ugniagesių techniką, narų ir gaisrininkų drabužius, išbandė garso sirenas.

“Kregždutės” grupės vaikai dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninių-kūrybinių vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų projekte “PIEŠIAM, TAPOM NATELES IR DAINUOJAM DAINELES”, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis “Salduvė”.

LAISVĖS GYNĖJAMS

Jūs gyvi –

Gynėjai mūsų laisvės,

Širdyse ir atminty kiekvieno.

Te žiedai

Baltučių sausio snaigių

Bus skirti tik jums visi šiandieną.

Jums liepsnos

Laužai prie Seimo rūmų

Ir žvakelės delnuose kiekvieno,

Nes apgynėt

Laisvę savo kūnais,

Kad gyvuotų Lietuva šiandieną.

Kęstutis Ivinskis

Šiandien sausio 13-tosios dienos rytą 8 val. Kauno lopšelyje-darželyje “Šarkelė” languose sužibo atminimo žvakelės – gyvybės, šviesos, atminties ir vienybės simbolis. Jas ugdytiniai kartu su savo pedagogais grupėse uždegė pagerbdami žuvusius už laisvę. Salėje visi susirinko pagerbti kovotojų už mūsų laisvę, užrašytus jų vardus ant akmenėlių sudėliojo neužmirštuolių širdelėje, uždegė žvakeles ir pagerbė tylos minute. “Dagilių” grupės vaikai statė ir piešė Televizijos bokštą

Prasidėjo Tarptautinis projektas ” Kartu paskaitykim knygelę”, kurio tikslas yra skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Taigi “Žvirbliukai” startavo🙂 ir perskaitė knygelę “Drambliai ėjo į svečius”.

 

Sausio 6d. Į mūsų darželį užsuko Trys Karaliai. Pasidžiaugė išpuoštomis grupėmis, žėrinčiomis eglutėmis, pranešė žinią, kad šventinis laikotarpis baigiasi, laikas nupuošti eglutes, leisti joms pailsėti. Trys Karaliai atnešė dovanų bei smagių palinkėjimų. O visų grupių ugdytiniai padainavo apie žibintus, Kalėdines daineles, pažaidė žaidimus.