Laimingi vaikai - laimingi ir mes!

 

 

Mūsų tikslas puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi ir jo integraciją į visuomenę, šeimą, socializacijos sėkmę, kurti ir sudaryti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, tautinius bei socialinius pažintinius procesus.

 

 

Sudaryti sąlygas pagrindinei vaikų veiklai – žaidimui. Sukurti saugią, stimuliuojančią ugdomąją aplinką.

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Aktualu
Aktualu

admin

 

Pranešame, kad nuo kovo 13 d. (penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose. Prašome šia informacija kuo skubiau visomis komunikacijos priemonėmis (įstaigos internetinės svetainės, el. paštai, socialinių tinklų grupės, grupių komitetų pirmininkai ir kt.) supažindinti įstaigų bendruomenes, tėvus, ugdytinius, darbuotojus, informuoti visus ugdymo įstaigos partnerius, nuomininkus, tiekėjus bei kitas suinteresuotas šalis apie ugdymo proceso nutraukimą ir ugdymo patalpų uždarymą.

 

Visiems darželių darbuotojams bus mokamas darbo užmokestis. Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams turi būti sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Tabelyje žymėjimas nesikeičia, žymimas nustatytas darbo laikas, kaip buvo žymima ir iki šiol. Informaciją apie dirbančius nuotoliniu būdu susisteminkite į lentelę, surinkite duomenis apie kiekvieno darbuotojo nuotolinio darbo vietą, telefono numerį, kuriuo darbuotojas gali būti pasiekiamas darbo metu, jo atliekamus darbus. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias veiklas, skaityti naujausią metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošti būsimų švenčių renginių scenarijus, rengti individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams ir kt. Už savo atliktus darbus pedagogas privalo atsiskaityti įstaigos vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Įstaigos vadovas taip pat turi sudaryti techninio personalo darbo grafikus. Techninis personalas dirba vietoje – sargai ir kiemsargiai atlieka įprastines funkcijas, virėjos, valytojos, sandėlininkės ir pedagogų padėjėjos dezinfekuoja, valo, švarina patalpas, savo darbo priemones, tvarko edukacines erdves. Dietistėms siūloma dirbti nuotoliniu būdu – atnaujinti sveikatai palankius valgiaraščius, rengti šviečiamuosius pranešimus ir medžiagą apie vaikų sveiką gyvenseną, mitybą ir kt. Už savo atliktą darbą dietistės privalo atsiskaityti įstaigos vadovo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją ir aktualios informacijos teikimą, iš administracijos rekomenduojama dirbti pagal sudarytą grafiką vienam asmeniui, sekti aktualias naujienas, atsakinėti į el. laiškus, teikti naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei darbuotojams.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas. Tabelyje šias dienas prašome žymėti raide D. Užsakytus greitai gendančius maisto produktus reikia utilizuoti ir nurašyti užpildant Atsargų nurašymo aktą.

Mokestis už patalpų nuomą nuomininkams šiuo laikotarpiu nebus skaičiuojamas vadovaujantis sudarytos sutarties 7.2 punktu.

Informuojame, kad 100 Eur kompensacija, skirta nevalstybines ugdymo įstaigas lankantiems tėvams, savivaldybės bus mokama.

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai.

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.

Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 4098.

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

2019- 09- 26 “Žvirbliukų” priešmokyklinukai vyko į A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą, ten išklausė paskaitą apie saugų elgesį gatvėje, saugos priemones, stebėjo patys save kaip eina per gatvę, dirbo kelininkais.

2019- 09- 19 „Žvirbliukų″ priešmokyklinukai vyko į Kauno marių regioninį parką, ieškoti stebuklingo augalo miegapelei. Ieškojo šen, ieškojo ten… ir surado, o kol ieškojo stebuklingo augalo, išvaikščiojo mišką, sužinojo įdomiausių dalykų apie augalus, gyvūnus, paukščius. Išmoko skaičiuotę, lipo per voro tinklą, ėjo rastu, sėmėsi energijos iš medžių ir dar daug visokių įdomių dalykų patyrė.

2019m. rugsėjo mėn. 19d dalyvavome Darželinukų futbolo lygos festivalyje, skirtame Pasaulinei Grassroots Day pažymėti. Festivalis vyko Nacionalinėje futbolo akademijoje ir jame dalyvavo 32 ikimokyklinės įstaigos.

2019m. rugsėjo 17d. vykome į Lietuvos sporto muziejaus lauko aikštyną dalyvauti Kauno m. Mero taurės Trikrepšio varžybose. Viso dalyvavo 10 Kauno m. trikrepšininkų komandų. Mes pasirodėme gerai.

Rugsėjo 3 dieną Kakė Makė kvietė vaikučius į diskoteką.Visi linksmai pašoko, pasportavo ir pažaidė keletą žaidimų.

 

Palengva, nejučia su rudens spalva ir rudens vėjais, su vaikišku juoku, nuoširdžia šypsena, mylinčiom širdim atėjo rugsėjis. Šią šiltą, gražią rugsėjo 2 dieną vaikučius pasitiko bitutė, įteikė dovanėles, aplankė grupėse.